مهربانه در دومین همایش ملی خیر ماندگار مورد تقدیر قرار گرفت
با مهر رفتن مدرسه
تاثیرات مخرب قلدری نوجوان‌ها در مدارس بر سلامت روان خود و دیگر دانش‌آموزان
اولین و بزرگترین رویداد خوداشتغالی کشور برگزار شد
چرا موسسات خیریه نیاز به کسب درآمد دارند؟
مهربانه با کمپین #میریم_مدرسه به کمک کودکان بازمانده از تحصیل می‌شتابد
مهربانه برای تأثیرگذاری بیشتر به سوی توانمندسازی گام برمی‌دارد