kotij

 

باز هم با لطف و مهربانی شما عزیزان پروژه دیگری از مهربـانه تکمیل شد.

با هم تونستیم برای ۲۰ خانواده نیازمند سیستان بلوچستانی عیدی جمع آوری کنیم. مبلغ این پروژه ۳ میلیون تومان بود و جمعه ۲۲ اسفندماه، تامین هزینه شد و مبلغ به موسسه خیریه خادمین کتیج پرداخت شد.

کار بسیار با ارزشی انجام دادید و قدردان تک تک شما هستیم.

پایدار و سلامت باشید…

در حال حاضر نظری وجود ندارد.