🚨پیام مهم و فوری🚨

رفقای محترم و مهربان سلام
به مناسبت سال نو دست به دست هم دادیم تا وضعیت هم وطنانمونو که تو سختی و رنج هستن، کمی بهبود ببخشیم. برای این کار دو تا پروژه تعریف شد تا هم بتونیم به تن کودکان کار لباس نو بدوزیم و هم از خانواده‌های بدسرپرست، حمایت غذایی کنیم.
برای تکمیل این پروژه‌ها کمتر از سه روز دیگه وقت هست و اگر تا اون موقع به نتیجه نرسن، مجبوریم به جای کمک به این خانواده‌ها، کل مبلغ رو بهتون برگردونیم. برای همین ازتون کمک می‌خوایم با تبلیغ این دو تا پروژه تو گروه‌های مختلف، مبالغ باقی مونده رو هم جمع آوری کنیم.

پروژه تامین لباس نو برای کودکان کار

پروژه حمایت غذایی از خانواده‌های بدسرپرست

حتی ١٠٠٠ تومنم میتونه تو تکمیل این پروژه‌ها نقش مهمی داشته باشه- باهم شادى بيافرينيم!