با توجه به اتمام مسابقات فوتبال کودکان کار و برگزاری مسابقه فینال آن در شب گذشته، پروژه حمایت از جشنواره فوتبال کودکان کار بسته شد. این پروژه، پنج روز پیش در مهربانه تعریف شده  و اطلاع داده شده بود که در صورت عدم تامین کل سرمایه مورد نیاز نیز لغو نمی‌شود، بلکه جوایزی متناسب با کمک‌های جمع‌آوری شده، برای تیم‌ها خریداری می‌شود. طبق همین قرار قبلی، مبلغ ۳۶۱۲۰۰۰ ریال جمع‌آوری شده به اجرای پروژه تخصیص داده خواهد شد.

در حال حاضر نظری وجود ندارد.